COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

http://cooperativa.ecoxarxes.cat/

QUÈ ÉS LA COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA?

Cooperativa com a projecte que practica l’autogestió econòmica i política amb la participació igualitària dels seus membres. També, perquè agafa legalment aquesta forma jurídica.

Integral perquè ajunta tots els elements bàsics d’una economia com són producció, consum, finançament i moneda pròpia i, alhora, perquè vol integrar tots els sectors d’activitat necessaris per viure.

Catalana perquè s’organitza i funciona en l’àmbit nacional del Principat de Catalunya.

Les empreses socials, professionals i prosumidores poden participar-hi per intercanviar serveis internament i vendre’n fora de la Cooperativa, mentre que com a consumidors tots els participants podem realitzar compres conjuntes tant als socis de serveis de la cooperativa com de productes que vinguin de fora.

Així, doncs, és una iniciativa de transició per permetre’ns construir una manera de viure on ni la banca ni l’estat seran necessaris.

http://cooperativa.ecoxarxes.cat/